Categories

Modificare timp repornire Windows XP

Timpul de repornire a sistemului de operare windows poate dura mult având în vedere că timpul de așteptare implicit este de controlat de două variabile (HungAppTimeout și WaitToKillAppTimeout). Aceste valori pot fi modificate în regiștri .

Pentru modificare se apelează “regedit” și se alege ramura:

‘HKEY_CURRENT_USER/Control panel/Desktop’ 

unde se afla cele două chei. Valoarea implicită este de 5000 pentru HungAppTimeout și 20000 pentru WaitToKillAppTimeout. Ambele valori sunt exprimate in miimi de secundă. … se poate modifica la orice valoare mai mică, doar trebuie avut grija ca HungAppTimeout să aibă valoare mai mică