Categories

IT-Software

programe pentru PC

Oprire auto setup pentru Office 2003 si 2017

dacă pe aceaşi calculator dorim să rulăm simultan atât MS Office 2003 cât şi 2007 atunci:

  • instalăm versiunea 2003
  • rulăm Word 2003, Excel 2003, PowerPoint 2003, Access (restul nu e important)
  • instalăm versiunea 2007 (nu alegem upgrade ci rularea simultană, adica instalare fără ştergerea fişierele de la versiunea anterioară)
  • rulăm Word 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007
  • posibil să la fiecare program din 2007 să execute o configurare … (dacă da, atunci după rularea lor (e de durată) … vom reporni Word 2003, Excel 2003, PowerPoint 2003 (şi va executa din nou o configurare) … practic se joacă cu nervii utilizatorului

– pentru a omite la fiecare pornire o configurare vom deschide o fereastra de comanda cu drepturi de administrator si executăm comenzile de mai jos:
reg add HKCU\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options /v NoReReg /t REG_DWORD /d 1
reg add HKCU\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options /v NoReReg /t REG_DWORD /d 1

Stergerea pachetului Norton 2004 Products

În cazul în care ați folosit o cheie “neofocială” pentru pachetul ‘Norton 2004 Products’ atunci nici reinstalarea cu o cheie validă (cumpărată) nu va permite rularea acestuia. Pentru a permite o reinstalare corectă si rulare corespunzătoare trebuie să se execute următoarele operații:

se apelează “regedit” si se șterge din ramura:
HKEY_CLASSES_ROOT toate cheile care sunt legate de aceste pachet (intrările symantec)

se șterge:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Symantec
și
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec

se sterge directorul Symantec și Symantec Shared
C:\Program Files\Symantec
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared
ulterior se șterge si:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec (trebuie să fie vizibilă structura de directori și fișiere ascunse, având opțiunea “Show hidden files and folders” activă (bifată);

se repornește sistemul;